Thực đơn theo yêu cầu

Lượt xem: 70

Thực đơn đặt ăn theo yêu cầu. Quý khách lựa chọn món ăn. Nhà hàng sẽ báo giá khi có yêu cầu.

Tóm tắt nội dung