Khách sạn Bungalow Seaside Mũi Nai - 01/05/2024 (20 phòng mới hoàn thành)